A A A K K K
для людей із порушенням зору
Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

СУДОВА ПРАКТИКА: СПРАВИ ПРО ПРОСТРОЧЕННЯ АБО НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

Дата: 07.10.2021 11:45
Кількість переглядів: 2654

Згідно ст. 180 СК України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч.3 ст. 182 СК України).

Часткузаробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 СК України).

Проте, той ізбатьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину– 1/4, на двох дітей – 2/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 СК України).

Частиною 2 ст. 182 СК України передбачено, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Тому встановлені:

- мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (з 01.07.2021 – по 30.11.2021 – на дитину віком до 6 років становить 1006,50грн., від 6 до 18 років – 1255 грн., від 18 до 23 років –1189,50 грн.).

- мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину, що становить 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів (віку (з 01.07.2021 – по 30.11.2021 – на дитину віком до 6 років становить 2013 грн., від 6 до 18 років – 2510 грн., від 18 до 23 років – 2379 грн.).

Відповідальність за прострочення або несплату аліментів

Передбачена ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні порушення. Несплата аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, – тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Несплатааліментів на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфаннезахворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, – тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.

Повторнепротягом року вчинення правопорушення, передбаченого частинами першою або другою цієї статті, – тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Відповідно до ч. 1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання .

Алгоритм обчислення неустойки (пені)

Згідновимог ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.
Відповідно до 
постанови КЦС ВС від 20.07.2020 по справі № 362/4462/16 Велика Палата Верховного Суду у постанові від 03 квітня 2019 року у справі № 333/6020/16-ц (провадження №14-616цс18) відступила від висновків Верховного Суду України щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у раніше прийнятих постановах від 02 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16, від 16 березня 2016 року у справі № 6-2589цс15, від 03 лютого 2016 року у справі № 6-1477цс15 та від 16 березня 2016 року у справі № 6-300цс16, і дійшла висновку, що пеня за заборгованість зі сплати аліментів нараховується на весь розмір несплачених у відповідному місяці аліментів за кожний день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, в якому не проводилося стягнення. Розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов'язання не включається до строку заборгованості) та помножити на один відсоток.

Деяка судова практика

Проаналізувавшисудову практику конкретно у даній категорії справ, можна дійти висновку, що, у переважній їх більшості, в Єдиному державному реєстрі судових рішень суди ухвалюють рішення про стягнення з неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів.

Так, у справі № 212/5510/21 від 30.09.2021 р. (https://reyestr.court.gov.ua/Review/99995732)про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, суд встановив: 25 червня 2021 позивачка звернулась з позовом до відповідача, у якому просила стягнути з останнього пеню (неустойку) за прострочення сплати аліментів на двох неповнолітніх дітей, за період з грудня 2015 року по травень 2021 року, у розмірі 205116,98 грн. Позов про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів було задоволено.

Розрахунок неустойки (пені) за несплату аліментів, визначено за формулою, яка викладена Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 03 квітня 2019 року у справі 333/6020/16-ц, (провадження № 14-616цс18).

Так, у вказаному судовому рішення Велика Палата Верховного Суду вказала на наступне. Розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов`язання не включається до строку заборгованості) та помножити та 1 відсоток. Тобто, заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1%.

За цим правилом обраховується пеня за кожним простроченим місячним платежем.

Загальнийрозмірпені становить суму розмірів пені, обрахованої за кожним місячним (періодичним) платежем.

З урахуванням того, що аліменти призначаються та виплачуються (стягуються) щомісячно, тому за змістом ст.196 Сімейного кодексу України пеня нараховується не на всю суму заборгованості, а на суму несплачених аліментів за той місяць, у якому не проводилося стягнення аліментів.

За змістом статті 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Виходячи з аналізу норм глави 49 ЦК України неустойка (пеня) - це спосіб забезпечення виконання зобов`язання. Її завдання - сприяти належному виконанню зобов`язання, стимулювати боржника до належної поведінки.

Отже, з урахуваннямправої природи пені, яка є дієвим стимулом належного виконання обов`язку та виходячи з того, що аліменти призначаються та виплачуються (стягуються) щомісячно, за змістом статті 196 СК України пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилось стягнення аліментів.

У Справі № 485/884/21 від 30.09.2021 р. (https://reyestr.court.gov.ua/Review/99989720) заборгованість відповідача за період з 04 травня 2020 року по 01 травня 2021 року становить 12882,00 грн. За розрахунками позивача, сума пені за несвоєчасну сплату аліментів за період з 04 травня 2020 по 15 вересня 2021 становить 32040,24 гривень. Але відповідно до ст. 196 СК України, позивач визначає пеню у розмірі не більше ніж 100 відсотків заборгованості, тобто в розмірі 12882,00 гривень, яку вона просить стягнути з відповідача на її користь. Суд ухвалив стягнути з відповідача пеню за прострочення сплати аліментів на утримання дитини.

У Справі № 473/2432/21 від 22.09.2021 р. https://reyestr.court.gov.ua/Review/99788958 судом ухвалено стягнути з відповідача неустойку (пеню) за прострочення сплати аліментів на неповнолітню дитину за період з лютого 2011 року по травень 2019 року в сумі 28672 (двадцять вісім тисяч шістсот сімдесят дві) гривні 88 копійок.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь