Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ...

Дата: 16.06.2021 10:43
Кількість переглядів: 31934

Фото без опису

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: стаття 8 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», стаття 25 Закону України «Про охорону дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», п. 13, 14 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), Постанова Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі № 303 /5848/16-а (адміністративне провадження № К/9901/38408/ 18).

ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ЗГІДНО З ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 09.06.2021 РОКУ № 587:

1) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і перебували на повному державному утриманні в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, ПРИ ВСТУПІ НА НАВЧАННЯ до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти:

- ВИДАЄТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили, КОМПЛЕКТ НОВОГО ОДЯГУ І ВЗУТТЯ на суму НЕ МЕНШ як 12 НЕОПОДАТКОВАНИХ МІНІМУМІВ доходів громадян, а також ГРОШОВА ДОПОМОГА в розмірі НЕ МЕНШ як 2,5 НЕОПОДАТКОВАНОГО МІНІМУМУ доходів громадян.

- учні та студенти зазначеної категорії зараховуються на повне державне утримання в навчальних закладах, до яких вони вступили, і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, ОДЯГОМ, ВЗУТТЯМ І М’ЯКИМ ІНВЕНТАРЕМ за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів.

2) Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти):

- ДО ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ЩОРІЧНА ДОПОМОГА для придбання навчальної літератури в розмірі НЕ МЕНШЕ ТРЬОХ МІСЯЧНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ, які їм призначені. ВИПЛАТА зазначеної допомоги ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ ПІСЛЯ ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ за рахунок коштів, що передбачаються для закладів освіти у відповідних бюджетах.

У разі коли такий учень або студент є ПРИЙОМНОЮ ДИТИНОЮ чи ДИТИНОЮ - ВИХОВАНЦЕМ дитячого будинку сімейного типу, він за вибором може бути зарахований на повне державне утримання або йому продовжується виплата соціальної допомоги як дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

3) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків:

- ЩОРІЧНО НАДАЄТЬСЯ матеріальна ДОПОМОГА за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі НЕ МЕНШ як 8 НЕОПОДАТКОВАНИХ МІНІМУМІВ доходів громадян;

4) учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та закладах фахової передвищої та вищої освіти і перебували на повному державному утриманні:

- при їх працевлаштуванні ВИДАЄТЬСЯ ОДЯГ, ВЗУТТЯ, М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР І ОБЛАДНАННЯ на суму, не менш як 40 НЕОПОДАТКОВАНИХ МІНІМУМІВ доходів громадян. За бажанням ВИПУСКНИКАМ навчальних закладів може бути виплачена ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття;

- ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА в розмірі ШЕСТИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМІВ.

УВАГА! ФАКТ ВИПУСКУ з навчального закладу ДИТИНИ, позбавленої батьківського піклування, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИПЛАТИ одноразової ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ в розмірі НЕ МЕНШЕ ШЕСТИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМІВ, встановлених законом, незалежно від того, чи продовжує така дитина навчання в іншому навчальному закладі, чи працевлаштувалася (Постанова Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі № 303/5848/16-а (адміністративне провадження № К/9901/38408/ 18).

ВИПЛАТА одноразової ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ здійснюється НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ до кінця фінансового року, в якому випускник закінчив навчання, на підставі заяви, копії паспорта.

5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ (піклуванням), на період навчання у ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

- забезпечуються БЕЗПЛАТНО ШКІЛЬНОЮ І СПОРТИВНОЮ ФОРМАМИ, ОБІДАМИ, у закладах фахової передвищої та вищої освіти і закладах професійної (професійно-технічної) освіти – ОБІДАМИ І ГУРТОЖИТКОМ.

При працевлаштуванні ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ їм ВИПЛАЧУЄТЬСЯ одноразова ГРОШОВА ДОПОМОГА В РОЗМІРІ ШЕСТИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМІВ, а також ВИДАЄТЬСЯ ОДЯГ І ВЗУТТЯ на суму НЕ МЕНШ як 16 НЕОПОДАТКОВАНИХ МІНІМУМІВ доходів громадян. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття;

УВАГА! ФАКТ ВИПУСКУ з навчального закладу дитини, позбавленої батьківського піклування, Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИПЛАТИ одноразової ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ в розмірі НЕ МЕНШЕ ШЕСТИ ПРОЖИТКОВИХ МІНІМУМІВ, встановлених законом, незалежно від того, чи продовжує така дитина навчання в іншому навчальному закладі, чи працевлаштувалася (Постанова Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі № 303/5848/16-а (адміністративне провадження № К/9901/38408/ 18).

ВИПЛАТА одноразової ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ здійснюється НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ до кінця фінансового року, в якому випускник закінчив навчання, на підставі заяви, копії паспорта.

6) У ПЕРІОД КАНІКУЛ учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- ВИПЛАЧУЮТЬСЯ (за нормами службових відряджень) ДОБОВІ за час перебування у дорозі (туди і назад) та ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів;

7) учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти - колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ПІД ЧАС своїх КАНІКУЛ можуть перебувати у зазначених закладах з БЕЗПЛАТНИМ ПРОЖИВАННЯМ І ХАРЧУВАННЯМ.

- зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку В ДНІ КАНІКУЛ, а також ПІД ЧАС ЇХ ХВОРОБИ ВИДАЄТЬСЯ ГОТІВКА в межах установленої ГРОШОВОЇ НОРМИ НА ХАРЧУВАННЯ з урахуванням торговельної націнки;

9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, закладі фахової передвищої та вищої освіти, а також молодь цієї категорії ПІСЛЯ проходження СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ в Збройних Силах України ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ПОЗАЧЕРГОВО впорядкованим ЖИТЛОМ.

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ними 18-РІЧНОГО ВІКУ незалежно від форми влаштування ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, на даний час СТАНОВИТЬ 1810 ГРИВЕНЬ на одну дитину).

ВИПЛАТА одноразової допомоги ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ у готівковій (грошовій) формі ВІДДІЛАМИ ОСВІТИ на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

ДОДАТКОВО:

Урядом 27 січня прийнято постанову Кабінету міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і від 28 грудня 2016 р. № 1047», відповідно до якої соціальна стипендія з 01.01.2021 виплачується в таких розмірах:

- студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ? 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

- студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ? 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

- студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), ? 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

При цьому постановою передбачено, що у місяці, в якому студенти (курсанти) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, досягли 18-річного віку, соціальна стипендія виплачується за цей місяць у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року, з наступного місяця – у розмірі 150 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

З 1 січня 2021 року, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, установленого законом на 1 січня поточного року, розмір соціальної стипендії становить:

- для студентів (курсантів) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років - 3592,50 грн;

- для студентів (курсантів) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, старше 18 років та які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) – 3405 гривень.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь