Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

НА ДОПОМОГУ БАТЬКАМ! АЛГОРИТМ РОЗГЛЯДУ КОМІСІЄЮ ПИТАННЯ ПРО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ БАТЬКАМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ...

Дата: 15.06.2021 15:18
Кількість переглядів: 9858

Фото без опису

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: Сімейний кодекс України; п. 72 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини або суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

СУБ’ЄКТ, ЩО ІНІЦІЮЄ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: мати або батько дитини.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОМІСІЇ: (збираються заявником або позивачем до суду та службою у справах дітей, Центром надання соціальних послуг):

1) ДОКУМЕНТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПОРЯДКОМ:

- заява одного з батьків (у разі необхідності в прийнятті рішення органу опіки та піклування);

- копія паспорта (надається заявником);

- копія свідоцтва про народження дитини (надається заявником);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) (надається заявником);

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) (надається заявником);

- довідка з закладу освіти, бажано – з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності) (надається заявником);

- акт обстеження умов проживання обох батьків (складається службами у справах дітей за місцем проживання кожного з них із залученням інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю);

- довідка про доходи батьків (надається заявником);

- зафіксована згода дитини, яка досягла 10 років (обов’язково). Важливо – з 14 років дитина визначає своє місце проживання самостійно (запитується службою у справах дітей із залученням центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах);

2) ДОДАТКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ можуть бути:

- ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (у разі необхідності отримання висновку органу опіки та піклування) (надається позивачем);

- інформація із закладу охорони здоров’я про стан здоров’я дитини, бажано – з аналізом участі батьків у забезпеченні догляду за дитиною (запитується службою у справах дітей);

- довідка про стан здоров’я батьків (надається заявником);

- характеристика батьків з місця роботи (у разі наявності) (надається заявником);

- висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї (надається Центром надання соціальних послуг).

ПРАВО БАТЬКІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ:

Згідно зі статтею 160 Сімейного кодексу України, місце проживання малолітньої дитини визначається за згодою батьків, якщо дитина не досягла 10 років. Якщо ж дитині від 10 до 14 років, вона спільно з батьками бере участь у прийнятті рішення щодо свого місця проживання. Своєю чергою, дитина, якій виповнилося 14 років та батьки якої проживають окремо, самостійно приймає рішення щодо місця свого проживання.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ:

Відповідно до ч. 4 ст. 157 СК України батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Предметом даного договору є визначення місця проживання та дії з виховання, навчання, догляду за дитиною або поєднаних цих елементів, спрямованих на забезпечення нормального фізичного, духовного та морального розвитку дитини. Договір укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

ВИРІШЕННЯ СПОРУ МІЖ БАТЬКАМИ:

Під час розв’язання спорів між батьками щодо визначення місця проживання (перебування) дитини служба у справах дітей ПОВИННА КЕРУВАТИСЯ найкращими інтересами дитини з урахуванням РІВНИХ ПРАВ та обов’язків матері та батька щодо дитини.

Працівник служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини ПРОВОДИТЬ бесіду з батьками та ВІДВІДУЄ дитину за місцем проживання, про що складає АКТ ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ проживання, а також ЗВЕРТАЄТЬСЯ до соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи для забезпечення проведення ОЦІНКИ ПОТРЕБ сім’ї з метою встановлення спроможності матері, батька виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за нею.

У разі коли батьки дитини проживають У МЕЖАХ РІЗНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ, той із батьків, який подав заяву про визначення місця проживання дитини з ним, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) стосовно проведення обстеження його житлово-побутових умов і складення АКТА обстеження умов проживання. Зазначений АКТ передається ЗАЯВНИКОМ до служби у справах дітей за МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ (перебування) дитини, працівник якої проводить з ним бесіду.

ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ питання про визначення місця проживання дитини БЕРУТЬСЯ ДО УВАГИ ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров’я дитини, факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності та інші вагомі обставини.

ОСОБИ, ЯКІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ: батьки та дитина (якщо вона може висловити свою думку), інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) відповідно до пункту 72 Порядку МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНЕ з тим із батьків, який не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або вживає наркотичні засоби, своєю поведінкою може зашкодити здоров'ю та розвитку дитини.

Тому, Комісія при розгляді питання МАЄ ВРАХОВУВАТИ за наявності - документально засвідчені відомості закладів охорони здоров’я або уповноважених органів Національної поліції про зловживання батьками спиртними напоями або вживання наркотичних засобів, факти поведінки, яка шкодила здоров'ю та розвитку дитини.

УВАГА! Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 06.04.2016 № 139, відомості про усі заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинається розслідування не пізніше 24 годин після їх подання.

Тобто, інформація, навіть підтверджена органами Національної поліції, про відкриття кримінального провадження по відношенню до одного з батьків (у тому числі за заявою іншого) НЕ Є ДОКАЗОМ його протиправної поведінки, у тому числі по відношенню до дитини.

Тобто відкриття кримінального провадження по відношенню до одного з батьків не може вважатися ОСНОВНИМ АРГУМЕНТОМ щодо прийняття рішення або складання висновку на користь іншого з батьків.

Водночас НАГОЛОШУЄМО, що одним із призначень рішення про визначення місця проживання дитини є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ БЕЗПЕКИ під час отримання різних видів послуг у закладах освіти, охорони здоров’я тощо без присутності того з батьків, з яким визначено місце проживання дитини.

Так, наприклад, якщо мама (батько) надали копію рішення про визначення місця проживання дитини з ним (нею) до закладу дошкільної освіти, забирати дитину із нього після завершення занять в кінці дня має право тільки він (вона) або інші особи з його (її) дозволу.

У разі, якщо один з батьків дитини дійсно вчиняв насильство по відношенню до неї, проте розслідування по відкритому кримінальному провадженню ще не завершено, рішення ще не винесено, зволікання з прийняттям рішення органу опіки та піклування або складанням його висновку до суду щодо визначення місця проживання дитини може наражати її на небезпеку.

З огляду на зазначене, при наданні одним із батьків інформації щодо відкриття кримінального провадження по відношенню до іншого батьків як аргументу не на його користь, Комісії варто застосовувати ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД до кожної ситуації, враховувати склад злочину, в якому звинувачується особа, свідчення інших осіб, в першу чергу дитини (якщо вона може їх висловити) для прийняття рішення про: продовження розгляду питання для підготовки рішення органу опіки та піклування або висновку до суду; або відкладення розгляду питання до завершення розслідування по кримінальній справі.

2) ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ У РАЗІ ПРОЖИВАННЯ БАТЬКІВ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ:

Відповідно до статті 10 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та пункту 18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Згідно зі статтею 161 Сімейного кодексу України та пунктом 72 Порядку орган опіки та піклування або суд уповноважені визначати місце проживання дитини з одним із батьків ВИКЛЮЧНО у разі наявності СПОРУ між батьками з окресленого питання.

Водночас ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що статтею 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» обов’язок зареєструвати місце проживання новонародженої дитини покладено на ОБОХ БАТЬКІВ. Тому відсутність згоди батька, що проживає за іншою адресою, на реєстрацію місця проживання дитини за адресою проживання матері без поважних на це причин МОЖЕ ЗАСВІДЧУВАТИ наявність спору батьків про місце проживання дитини (виключно у разі наявності в органу опіки та піклування достовірних відомостей про місце його проживання (перебування);

3) ПРОБЛЕМНИМ МОМЕНТОМ при вирішенні даного спору є можливість заслуховувати дитину (якщо вона може висловити свою думку) без присутності батьків. Комісії ДОЦІЛЬНО ВИСЛУХАТИ незалежну думку дитини. Секретарю Комісії рекомендується отримати ЗГОДУ (бажано письмову) батьків залишити дитину наодинці з Комісією для заслуховування її думки.

ФІНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ: оформляється ПРОТОКОЛ, витяг з якого використовується службою у справах дітей для надання висновку до органу опіки та піклування, підготовки на його основі проєкту рішення голови органу опіки та піклування або проєкту висновку органу опіки та піклування до суду.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь