A A A K K K
для людей із порушенням зору
Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

ДО УВАГИ ГРОМАДИ! ШУКАЄМО КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ!

Дата: 13.12.2021 15:46
Кількість переглядів: 404

Яких дітей можна взяти у прийомну сім’ю

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» дитиною-сиротою вважається дитина, батьки якої померли чи загинули, а дитиною, позбавленою батьківського піклування, є дитина, яка залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, тривалою хворобою батьків, а також дитина, розлучена із сім’єю, підкинута дитина, дитина, батьки якої невідомі, дитина, від якої відмовились батьки, дитина, батьки якої не виконують своїх батьківських обов’язків та інших причин, які унеможливлюють перебування дитини в колі сім’ї та безпритульна дитина.

Система заходів щодо охорони дитинства в Україні, серед іншого, включає також забезпечення належних умов для виховання таких дітей у сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності. Стаття 24 Закону України «Про охорону дитинства» містить імперативну норму про те, що утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечує держава.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), у будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки-інтернати на повне державне утримання. Таким дітям створюються необхідні умови для всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.

Що таке прийомна сім’я

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання. Ті, хто взяли дітей у прийомну сім’ю, є прийомними батьками, а влаштовані у сім’ю діти — прийомними дітьми.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 затверджено Положення про прийомну сім’ю, в якому зазначено, що метою утворення прийомної сім’ї є забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх у сім’ї на виховання та спільне проживання.

Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а у разі продовження навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цій прийомній сім’ї до закінчення відповідних закладів освіти.

За прийомними дітьми, у будь якому разі, зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це передбачає збереження за дитиною раніше призначених аліментів, пенсій та інших державних виплат. Суми коштів, що належать прийомним дітям, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей.

У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов (належного стану житлового приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, наявності умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

 Як створити прийомну сім’ю

Якщо Ви вирішили прийняти в свою сім’ю дитину, Вам потрібно подати до органу, який утворює прийомну сім’ю (такими органами можуть бути районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міської ради), такі документи:

– заяву кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

– копію документів, що посвідчують особу кандидатів у прийомні батьки;

– довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів у прийомні батьки та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

– копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

– висновок про стан здоров’я заявника – для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;

– довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);

– довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

– довідку про наявність або відсутність судимості, видану територіальним органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України за місцем проживання заявника (для кожного заявника та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

– копію документа, що підтверджує право власності на житло кандидатів у прийомні батьки;

–  довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії вищезазначених документів, становить 12 місяців з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов’язковому порядку мають пройти навчання, організоване регіональними центрами соціальних служб із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою, затвердженою Міністерством соціальної політики України.

Кандидатури потенційних прийомних батьків та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

Хто може бути прийомними батьками

Прийомними батьками можуть бути окремі працездатні особи та особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

– не пройшла курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

– позбавлена батьківських прав;

– була усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомним батьком, батьком-вихователем іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з її вини;

– за станом здоров’я не може виконувати обов’язки щодо виховання дітей (особи з інвалідністю I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

– перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

– зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;

– страждає на хвороби, зазначені у Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.08.2008 № 479;

– була засуджена за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками:

– особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), алкогольну, наркотичну залежність, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровано асоціальні прояви, нахили до насильства;

– особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

– інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому числі особи, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Прийомні батьки зобов’язані сприяти забезпеченню пріоритетного права прийомних дітей на усиновлення.

Створення прийомними батьками перешкод у забезпеченні такого права прийомних дітей є підставою для перегляду рішення про подальше функціонування прийомної сім’ї.

Хто приймає рішення про створення прийомної сім’ї

Рішення про утворення прийомної сім’ї приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської ради (далі – орган, який прийняв рішення) на підставі заяви сім’ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім’ю, за поданням відповідного висновку служби у справах дітей про можливість утворення прийомної сім’ї з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначена сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов’язково інформується про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.

На підставі рішення про утворення прийомної сім’ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання (далі – договір) за формою визначеною законодавством.

Дія договору припиняється у разі виникнення у прийомній сім’ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба прийомних батьків, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання прийомними батьками обов’язків щодо належного виховання, розвитку, утримання дітей, досягнення батьками пенсійного віку та інших обставин передбачених законодавством.

У разі зміни сімейного стану (одруження, розлучення, смерті одного з подружжя) прийомні батьки зобов’язані не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати зміни сімейного стану повідомити про це відповідній службі у справах дітей та соціальному працівнику або фахівцю із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім’ї.

Контроль за умовами утримання, виховання, навчання прийомних дітей здійснюють служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад за місцем проживання сім’ї шляхом її відвідування. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком. Відвідування повинні проводитись не рідше ніж один раз на рік, крім першого відвідування, яке проводиться через три місяці після влаштування дитини в прийомну сім’ю.

Служби у справах дітей районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, адміністрації закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надають допомогу потенційним прийомним батькам у підборі дітей та налагодженні контактів з ними.

Влаштування дітей у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім’ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім’я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Якщо Вас зацікавила ця інформація і допомога дітям – це Ваша мета, звертайтесь за консультаціями до  служби у справах дітей за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Маща, вул. Центральна, 61, телефон: (03657) 5-11-46 Служба у справах дітей Малолюбашанської сільської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора