A A A K K K
для людей із порушенням зору
Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

Все про аліменти на дитину в Україні

Дата: 21.10.2021 10:12
Кількість переглядів: 2844

Аліменти - це обов'язок утримувати родича, який потребує допомоги, іншим родичем, у випадках, встановлених чинним законодавством. Левова частка випадків виплати аліментних платежів припадає на аліменти для дитини. Питання отримання аліментних платежів містить багато тонкощів і нюансів, про які необхідно знати, щоб отримати такі необхідні дитині кошти.

Загальні принципи встановлення аліментів на дитину в Україні

Аліменти на дитину - це правовідносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення.

Забезпечення утримання дітей нерозривно пов'язане з особистістю батьків, тому:

при житті батьків обов'язок по утриманню дитини не може бути доручений іншому члену сім'ї (дідусю, бабусі);

обов'язок утримання дітей не переходить до спадкоємців батьків після смерті;

обов'язок утримувати дитину зберігається до повноліття, за винятком особливих випадків, зазначених нижче;

обов'язок утримувати дітей не залежить від того, зареєстрований шлюб батьків чи ні, якщо шлюб розірвано і навіть в разі позбавлення батьківських прав.

Якщо дитина вступила в шлюб до повноліття, виплата аліментних платежів припиняється, оскільки дитина набуває цивільну дієздатність. Отримання права на шлюб і укладення шлюбу можливе на підставі судового рішення з 16 років.

Необхідність платити аліментні платежі пов'язана з кровною спорідненістю, встановленою в порядку, передбаченому законодавством, або фактом усиновлення дитини.

Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина. У разі нецільового використання аліментних платежів одним з батьків, другий з батьків має право в судовому порядку зменшити суму аліментних платежів або добитися внесення частини аліментних платежів на особистий рахунок дитини. Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.

Виплата аліментних платежів повинна відбуватися щомісяця на кожну дитину.

Направлення дитини до закладів охорони здоров'я, навчальної або іншої установи, де дитина утримується за рахунок держбюджету, не припиняє стягнення аліментних платежів.

Слід враховувати, що при позбавленні батьківства аліменти виплачуються далі.

Дуже важливе питання, з якого моменту нараховуються аліменти.

У разі сплати аліментних платежів добровільно вони нараховуються з моменту подання платником аліментів (далі - аліментник) заяви в бухгалтерію. При стягненні аліментних платежів в судовому порядку, аліменти нараховуються з моменту звернення з позовом до суду.

Згідно ст. 188 СК батьки звільняються від сплати аліментів дитині, якщо діти отримують доходи набагато більші ніж батьки.

На підставі ст. 190 СК один з батьків, незалежно від того живе він з дітьми чи ні, має право отримавши згоду органів опіки укласти договір про припинення права на аліменти, передавши дитині у власність нерухоме майно (квартиру, земельну ділянку)

Види аліментів на дитину в Україні

Аліменти на дитину в Україні бувають наступних видів:

аліменти на дитину до 18 років (до повноліття), згідно зі ст. 180 СК;

аліменти на дитину, яка продовжує вчитися з 18 до 23-х років (аліменти після 18 років), згідно зі ст. 199 СК;

аліменти на дитину інваліда - до зняття інвалідності або довічно; згідно зі ст. 198 СК;

забезпечення додаткових витрат на дитину, які пов'язані з особливими подіями. Витрати на розвиток здібностей дитини (музика, танці, образотворче мистецтво, спорт) або лікування хвороб, каліцтв дитини, згідно зі ст. 185 СК.

Розмір аліментів на дитину в Україні

У ст. 182 СК зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні.

Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму.

Ст. 183 СК встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:

на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі ¼ доходу платника аліментів;

на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі ? доходу платника аліментів;

на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.

У ст. 183 СК також встановлено максимальний розмір аліментних виплат - десять прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку.

У грошовому вираженні ми отримуємо такі максимальні і мінімальні аліменти на дитину 2019 року:

а) мінімальний гарантований розмір аліментів 2019 року на:

дітей до 6 років: з 01.01.2019 - 813,00 грн., з 01.07.2019 - 849,50 грн., з 01.12.2019 - 889,50 грн .;

дітей з 6 до 18 років: з 01.01.2019 - 1 013,5 грн., з 01.07.2019 - 1 059,00 грн., з 01.12.2019 - 1 109,00 грн .;

б) мінімальний рекомендований розмір аліментів 2019 року на:

дітей до 6 років: з 01.01.2019- 1626,00 грн., з 01.07.2019 - 1699,00 грн, з 01. 12.2019 грудня - 1779,00 грн .;

дітей з 6 до 18 років: з 01.01.2019 - 2027 грн., з 01.07.2019 - 2 118,00 грн., з 01.12.2019 грудня - 2218,00 грн .;

в) максимальна сума аліментів на 2019 рік:

дітей до 6 років: з 01.01.2019 - 16 260,00 грн., з 01.07.2019 - 16 990,00 грн, з 01.12.2019 - 17 790,00 грн .;

дітей з 6 до 18 років: з 01.01.2019 - 20 270 грн., з 01.07.2019 - 21 180,00 грн., з 01.12.2019 року - 22 180,00 грн .;

У грошовому вираженні ми отримуємо такі максимальні і мінімальні аліменти в 2020 році:

а) мінімальна гарантована сума аліментів на 2020 рік:

дітей у віці до 6 років: з 01.01. 2020 року - 889,50 грн, з 01.07.2020 - 929,50 грн, з 01.12.2020 - 960,50 грн .;

дітей у віці від 6 до 18 років: з 01.01.2020 - 1 109,00 грн, з 01.07.2020 - 1159,00 грн, з 01.12.2020 - 1 197,50 грн .;

б) мінімальна рекомендована сума аліментів на 2020 рік:

дітей у віці до 6 років: з 01.01.2020 - 1779 грн, з 01.07.2020 - тисяча вісімсот п'ятдесят дев'ять грн, з 01.12.2020 - 1921 грн .;

дітей у віці від 6 до 18 років: з 01.01.2020 - 2218 грн, з 01.07.2020 - 2318 грн, з 01.12.2020 - 2395 грн .;

в) максимальна сума аліментів на дитину в 2020 році:

дітей у віці до 6 років: з 01.01.2020 - 17 790,00 грн, з 01.07.2020 - 18 590,00 грн, з 01.12.2020 - 19 210,00 грн .;

дітей у віці від 6 до 18 років: з 01.01. 2020 року - 22 180,00 грн, з 01.07.2020 - 23 180,00 грн, з 01.12.2020 - 23 950,00 грн.

Таким чином, в 2019 році мінімальні аліменти становлять - 813,00 грн., А максимальні аліменти в 2019 році - 22 180,00 грн. на одну дитину, а згідно прогнозів в 2020 року мінімальний розмір аліментів становить - 889,50 грн., а максимальний - 23 950 грн.

З огляду на кількість дітей в одній сім'ї, в грошовому вираженні мінімальна сума аліментів в 2019 році становить:

аліменти на одну дитину - 813,00 грн .;

аліменти на двох дітей - 1 626,00 грн .;

аліменти на трьох дітей і більше - 2 439,00 грн.

Розмір аліментних виплат може бути встановлений у відсотках до доходу платника аліментів або у фіксованій грошовій сумі.

Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 СК.

Які доходи і фактори враховуються при визначенні розміру аліментів в Україні

Не всі доходи платника аліментів враховуються при визначенні розміру аліментних платежів. Відповідно до Постанови КМУ № 146 від 26.02.1993 року «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» не враховуються:

вихідна допомога при звільненні;

компенсація за невикористану відпустку;

допомога на лікування;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

інші.

При встановленні розміру аліментних виплат судом приймаються до уваги:

стан здоров'я та матеріальний стан дитини;

стан здоров'я та матеріальний стан платника аліментів;

наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних родичів (інвалідів, пенсійного віку, учнів до 23 років);

права власності платника аліментів на нерухомість, грошові кошти, корпоративні права, об'єкти інтелектуальної власності, автомобілі, інше;

витрати платника аліментних виплат більше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (в 2019 році - 19 210, 00 грн., в 2020 році - 21 020, 00 грн).

Якщо у платника аліментів є витрати, які перевищують його заробіток (дохід), а джерело доходу не доведене, то суд не може перевищувати обсягу офіційної зарплати аліментщика. У разі, якщо платник аліментів купив дорогу машину будучи безробітним, суд може присудити аліменти такому батькові чи матері в більшому обсязі.

Аліменти, якщо батько дитини не працює, і не став на облік як безробітний в службу зайнятості відповідно до ст. 195 СК, можуть нараховуватися виходячи з розміру середньої заробітної плати за місцем проживання, яка визначається на підставі довідки статистики. Середня зарплата за місцем проживання може бути більше нелегального доходу боржника, що не дасть боржникові схитрувати.

Якщо безробітний став на облік в службу зайнятості, то й аліментні виплати нараховуються в процентному співвідношенні з отриманих безробітним виплат в центрі зайнятості.

Багато джерел радять, з безробітного платника аліментних виплат стягувати аліментні платежі у твердій сумі. Вважаю більш вірним рішенням стягнення аліментних виплат в процентному співвідношенні, так як будь-яка сума, незважаючи на індексацію, з часом значно втрачає в купівельній спроможності.

Порядок виплати аліментів на дитину в добровільному порядку

Аліменти на дитину можуть виплачуватися добровільно або стягуватися примусово.

Щоб сплатити аліментні виплати добровільно необхідно звернутися в бухгалтерію підприємства за місцем роботи із заявою з проханням перераховувати аліментні платежі на дитину. У заяві треба вказати суму аліментних платежів або відсоток відрахувань на аліментні виплати, а також банківські реквізити отримувача аліментних платежів для перерахування.

Батьки дітей можуть укласти договір про виплату аліментних платежів на дитину, згідно зі ст. 189 СК, яким встановлюють порядок і строки сплати аліментів. Умови договору не повинні порушувати права дитини, гарантовані законодавством. Даний договір засвідчується нотаріусом. Аліментні виплати по ньому сплачуються добровільно. Якщо порядок сплати аліментних виплат порушений, то стягнути аліментні платежі по ньому можна не через суд, а шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса. Для отримання виконавчого напису нотаріуса подається заява, оригінал нотаріального посвідченого договору про сплату аліментів, вимога про виплату боргу отримана боржником. З отриманням вимоги про виплату боргу боржником виникають найбільші труднощі. Боржник уникає будь-якої можливості розписуватися в одержанні вимоги про виплату боргу.

Отримавши виконавчий напис нотаріуса можна звернутися до виконавчої служби про стягнення заборгованості по аліментних платежах.

Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку

У разі коли аліментник відмовляється добровільно виплачувати аліменти на дітей, стягувати аліментні виплати можна через суди загальної юрисдикції.

Існують наступні порядки стягнення заборгованості через суд. Подача заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментних виплат, в порядку, передбаченому ст. 161 - 171 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК). Звернення з позовною заявою про стягнення аліментних виплат, в порядку, передбаченому ст. 174 - 177 ЦПК. Розгляд позову щодо стягнення аліментних платежів в порядку спрощеного виробництва, згідно зі ст. 274-279 ЦПК.

Якщо суперечка не стосується встановлення факту батьківства, залучати до розгляду справи третіх осіб не потрібно, і Ви хочете отримати мінімально гарантований ст. 183 СК розмір аліментних виплат, то Ви можете звертатися до суду з вимогою про видачу судового наказу. Вимоги до форми заяви викладені в ст. 163 ЦПК. Справи про видачу судового наказу розглядаються значно швидше, ніж при позовному провадженні. Сторони до суду не викликаються. При цьому згідно зі ст. 170 ЦПК судовий наказ позовів про аліменти виплат на рівні мінімально гарантованих сум неможливо скасувати.

Якщо Вам необхідно встановити батьківство / материнство, залучити до розгляду справи третіх осіб, Ви хочете отримати суму аліментних платежів більшу, ніж мінімальна, то Вам необхідно звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Вимоги до позову викладені в ст. 175 ЦПК.

До позову необхідно додати такі документи:

копію Вашого паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

довідку органів місцевого самоврядування, ОСББ, про осіб, які проживають за Вашим місцем проживання. Дана довідка необхідна для підтвердження факту проживання дитини з Вами, і факту проживання платника аліментів окремо;

довідка про доходи з місця роботи платника аліментів (по можливості).

Якщо Ви не можете отримати довідку про доходи платника аліментів, то можна заявити клопотання про затребування судом такого документа. Довідка про доходи необхідна, щоб показати існуюче майнове становище платника аліментів.

Згідно ст. 192 СК в суд можна звернутися з позовом про збільшення або зменшення аліментних виплат.

В судовому порядку підлягають розгляду суперечки, коли є необхідність стягнути аліменти без шлюбу, а на підставі встановлення факту спільного проживання батьків і факту батьківства / материнства дитини. Дана категорія суперечок дуже складна, так як вимагає збору значної доказової бази, проведення дорогих експертиз, свідчень свідків про спільне проживання батьків дитини. При якісно підготовленій позовній заяві, можна встановити факт батьківства / материнства і стягнути аліменти без шлюбу.

Також в судовому порядку в основному встановлюються аліментні виплати на дитину після 18 років, яка продовжує вчитися до закінчення навчання або до 23-х років, згідно зі ст. 198 СК. При цьому довести необхідність сплати аліментних платежів можна, підтвердивши документально витрати на оплату навчання, проживання, проїзд, харчування, і т.п. Багато хто задається питанням, чи сплачуються аліменти, якщо дитина вчиться на контракті. В такому випадку аліментні платежі виплачуються. На отримання аліментних платежів може вплинути факт, якщо дитина вчиться не на стаціонарі, а заочно і офіційно працює. В такому випадку, ймовірно в аліментних виплат відмовлять.

Іноді в судовому порядку доводиться стягувати і аліменти на дитину інваліда, передбачені в порядку ст. 199 СК. В такому випадку, необхідно в якості доказів надавати документи про присвоєння дитині групи інвалідності довічно або на період, прикладати докази витрат на лікування та підтримку життєдіяльності дитини (виписки з медичної карти про призначене лікування, чеки на оплату ліків, процедур, операцій, протезування і т .п.).

Позови щодо стягнення аліментних платежів можуть подаватися за місцем знаходження позивача і відповідача, і звільнені від сплати судового збору, згідно п. 3 частини 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

Відповідальність за несплату аліментів

З 08.07.2017 року за несвоєчасну сплату аліментних виплат згідно ст. 196 СК виникає відповідальність у вигляді пені. Можливе нарахування пені в розмірі одного відсотка суми несплачених аліментних платежів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Це досить серйозні штрафні санкції, оскільки згідно з правовою позицією висловленою Великою палатою Верховного Суду в постанові від 3 квітня 2019 у справі № 333/6020/16-ц, виробництво № 14-616цс18, розмір пені по аліментних платежах розраховується за такими принципами:

прострочення зі сплати аліментних виплат починається з 01 числа місяця, наступного за поточним;

пеня нараховується на весь період прострочення по кожному місяцю окремо (наприклад, пеня за місяць прострочення становить 30%, за рік прострочення - 365%);

сума пені обмежується сумою заборгованості, якщо сума заборгованості по аліментних виплатах становитиме 12 000,00 грн., а пеня за прострочення становитиме 20 000,00 грн., стягненню підлягає 12 000,00 грн.

Розмір пені може бути зменшений якщо прострочення сталося не з вини платника аліментів, наприклад, через невиплату заробітної плати роботодавцем.

За несплату аліментних платежів також передбачена адмінвідповідальність.

Згідно ст. 1831 КоАП несплата аліментних платежів на термін більше шести місяців, а аліментів дитині інваліду на термін більше трьох місяців карається громадськими роботами від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Повторне подібне порушення протягом року карається громадськими роботами від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Згідно ст. 164 КК злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими роботами від вісімдесяти до ста двадцяти годин, арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Повторна судимість за цією статтею карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Крім того, згідно з п.9 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі заборгованості по аліментах при виконанні рішення суду більше шести місяців, а по аліментах для дитини інваліда більше трьох місяців, державний виконавець виносить постанову, до моменту погашення аліментів в повному обсязі:

про заборону виїзду за кордон;

про обмеження права керування транспортом засобом (забороняється застосовувати такий захід, якщо автомобіль є єдиним джерелом доходу, використовується для транспортування інваліда I, II групи, дитини-інваліда, належить учаснику АТО);

про обмеження права володіння мисливською, травматичною зброєю;

про обмеження права на полювання.

Згідно п.14 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» до боржника виконавцем також застосовуються штрафні санкції за борги з аліментів в таких розмірах:

за борги більше року - штраф 20% від суми заборгованості;

за борги більше двох років - штраф 30% від суми заборгованості.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь