Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

ДО УВАГИ БАТЬКІВ! АЛГОРИТМ РОЗГЛЯДУ КОМІСІЄЮ ПИТАННЯ ПРО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО УЧАСТІ ОДНОГО З БАТЬКІВ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ ТАКОЇ УЧАСТІ...

Дата: 15.06.2021 15:34
Кількість переглядів: 9661

Фото без опису

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ: Сімейний кодекс України (статті 157-159); статті 11, 15 Закону України «Про охорону дитинства», п. 73 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: орган опіки та піклування за місцем проживання дитини, а у разі невиконання рішення органу опіки та піклування – суд (за підсудністю справ відповідно до Цивільно-процесуального кодексу України).

СУБ’ЄКТ, ЩО ІНІЦІЮЄ РОЗГЛЯД ПИТАННЯ: той з батьків дитини, хто проживає окремо від дитини.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД КОМІСІЇ: (збираються заявником або позивачем до суду та службою у справах дітей, Центром надання соціальних послуг):

1) ДОКУМЕНТИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ПОРЯДКОМ:

- заява того з батьків, що проживає окремо від дитини (у разі необхідності в прийнятті рішення органу опіки та піклування);

- копія паспорту (надається заявником);

- копія свідоцтва про народження дитини (надається заявником);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) заявника (надається заявником);

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності) (надається заявником);

- довідка про стан здоров’я дитини (запитується службою у справах дітей);

- зафіксована думка дитини, зокрема щодо її особистої прихильності до кожного з них (запитується службою у справах дітей із залученням психолога центру надання соціальних послуг за згодою батьків, не обмежених у своїх батьківських правах).

2) ДОДАТКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ можуть бути:

- ухвала суду про відкриття провадження по цивільній справі (у разі необхідності отримання висновку органу опіки та піклування) (надається позивачем);

- довідка з закладу освіти, бажано – з результатами психолого-педагогічного діагностування дитини та аналізом участі батьків у навчанні та вихованні (запитується службою у справах дітей);

- акт обстеження умов проживання заявника (складається службою у справах дітей із залученням інших суб’єктів соціальної роботи виключно у разі клопотання заявника про визначення способу участі його у вихованні дитини у вигляді забирання дитини на вихідні, канікулярні дні, спілкування з дитиною за місцем його проживання);

- характеристика з місця роботи заявника (у разі наявності) (надається заявником);

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності) (надається заявником);

- висновок за результатами оцінки потреб дитини та її сім’ї (надається Центром надання соціальних послуг).

ВИРІШЕННЯ БАТЬКАМИ ПИТАНЬ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ:

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону дитинства» кожна ДИТИНА МАЄ ПРАВО на проживання в сім’ї разом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування батьків. Батько і мати МАЮТЬ РІВНІ ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ щодо своїх дітей. Предметом основної турботи та ОСНОВНИМ ОБОВ’ЯЗКОМ батьків є забезпечення інтересів своєї дитини.

Відповідно до ст. 153 Сімейного кодексу України МАТИ, БАТЬКО, та ДИТИНА МАЮТЬ ПРАВО на БЕЗПЕРЕШКОДНЕ СПІЛКУВАННЯ між собою, крім випадків, коли таке право обмежене законом.

Стаття 157 Сімейного кодексу України передбачає, що ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ дитини вирішується батьками СПІЛЬНО. Повноцінна участь батьків у вихованні дітей максимально забезпечується при їх спільному проживанні з батьками. В тих випадках, коли батьки, внаслідок розірвання шлюбу або з інших причин, НЕ ПРОЖИВАЮТЬ СПІЛЬНО, можуть виникати спори щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини та порядку зустрічей з дитиною того батьків, хто проживає окремо.

Так, частиною третьою статті 157 Сімейного кодексу України встановлено, що той із батьків, З КИМ ПРОЖИВАЄ ДИТИНА, не має права ПЕРЕШКОДЖАТИ тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та БРАТИ УЧАСТЬ у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

Батьки МАЮТЬ ПРАВО укласти ДОГОВІР щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. ДОГОВІР укладається у ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ та підлягає НОТАРІАЛЬНОМУ ПОСВІДЧЕННЮ, в якому батьки можуть визначити не тільки участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо (тобто встановити графік зустрічей з дитиною), але і встановити місце проживання дитини та порядок її утримання.

Одночасно, статтею 15 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено, що ДИТИНА, яка проживає окремо від батьків або одного з них, МАЄ ПРАВО на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих контактів.

ВИРІШЕННЯ ОРГАНОМ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ СПОРУ ЩОДО УЧАСТІ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ ТОГО З БАТЬКІВ, ХТО ПРОЖИВАЄ ОКРЕМО ВІД НЕЇ:

Законодавством України встановлено, що ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ОКРЕМО від батьків або одного з батьків, НЕ ПОЗБАВЛЯЄ їх права спілкування та підтримання стосунків.

Так, у випадку КОЛИ БАТЬКИ НЕ ДІЙШЛИ ЗГОДИ щодо порядку участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, ЗА ЗАЯВОЮ матері, батька дитини ОРГАН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї (стаття 158 Сімейного кодексу України).

РІШЕННЯ про це орган опіки та піклування постановляє НА ПІДСТАВІ вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

РІШЕННЯ органу опіки та піклування є ОБОВ’ЯЗКОВИМ до виконання. Особа, ЯКА УХИЛЯЄТЬСЯ від виконання рішення органу опіки та піклування, ЗОБОВ’ЯЗАНА відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини (частина 2 статті 158 Сімейного кодексу України).

ВИРІШЕННЯ СУДОМ СПОРУ ЩОДО УЧАСТІ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ ТОГО З БАТЬКІВ, ХТО ПРОЖИВАЄ ОКРЕМО ВІД НЕЇ:

У випадку якщо ТОЙ ІЗ БАТЬКІВ, з ким проживає дитина, ЧИНИТЬ ПЕРЕШКОДИ тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, ДРУГИЙ ІЗ БАТЬКІВ має право ЗВЕРНУТИСЯ до суду з позовом ПРО УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД.

Суд ВИЗНАЧАЄ СПОСОБИ УЧАСТІ одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.

В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, СУД МОЖЕ ОБУМОВИТИ побачення з дитиною ПРИСУТНІСТЮ іншої особи. Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

За ЗАЯВОЮ заінтересованої сторони СУД МОЖЕ ЗУПИНИТИ виконання рішення органу опіки та піклування ДО ВИРІШЕННЯ СПОРУ. У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, СУД за заявою того з батьків, хто проживає окремо, МОЖЕ ПЕРЕДАТИ ДИТИНУ для проживання з ним.

Особа, ЯКА УХИЛЯЄТЬСЯ від виконання рішення суду, зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

ДІЇ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПЕРЕД РОЗГЛЯДОМ ПИТАННЯ НА ЗАСІДАННІ КОМІСІЇ:

Працівник СЛУЖБИ у справах дітей ПРОВОДИТЬ БЕСІДУ з батьками, у разі можливості з іншими родичами дитини, а також ЗВЕРТАЄТЬСЯ до соціального закладу та/або фахівця із соціальної роботи щодо забезпечення проведення оцінки потреб батьків з метою встановлення здатності матері, батька виконувати обов’язки щодо виховання дитини та догляду за нею.

До УВАГИ БЕРУТЬСЯ ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, стан здоров’я дитини, факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини або за її присутності та інші вагомі обставини.

Після з'ясування обставин, що призвели до виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, служба у справах дітей СКЛАДАЄ ВИСНОВОК.

ОСОБИ, ЯКІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ: мати та батько дитини, а також дитина, якщо вона досягла віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку, інші особи, свідчення яких можуть бути корисні в процесі розгляду відповідного питання.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

ПРОБЛЕМНИМ МОМЕНТОМ при вирішенні даного спору є можливість заслуховувати дитину (якщо вона може висловити свою думку) без присутності батьків. Комісії ДОЦІЛЬНО ВИСЛУХАТИ незалежну думку дитини. Секретарю Комісії рекомендується отримати ЗГОДУ (бажано письмову) батьків залишити дитину наодинці з Комісією для заслуховування її думки.

У своєму рішенні ОРГАН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ визначає, яким чином братиме участь кожен з батьків у вихованні дитини, зокрема: шляхом періодичних або систематичних зустрічей; наданням можливості спільного відпочинку; перебуванням дитини в того з батьків, який мешкає окремо тощо.

ДОВІДКОВО! В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, орган опіки та піклування МОЖЕ ОБУМОВИТИ побачення з дитиною присутністю іншої особи.

ФІНАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ: оформляється ПРОТОКОЛ, витяг з якого використовується службою у справах дітей для надання висновку до органу опіки та піклування, підготовки на його основі проекту рішення голови органу опіки та піклування або проекту висновку органу опіки та піклування до суду.

РІШЕННЯ органу опіки та піклування про розв'язання спору між батьками щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї та визначення способів такої участі ПРИЙМАЄТЬСЯ виконавчим органом міської, сільської, селищної ради територіальної громади з урахуванням ВИСНОВКУ служби у справах дітей.

ДОДАТКОВО! При видачі даного РІШЕННЯ ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ батькам необхідно роз’яснити про те, що відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Інструкції з оформлення посадовими особами органів опіки та піклування матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 06 серпня 2019 року № 1201, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 року за № 976/33947, УПОВНОВАЖЕНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ виконавчих органів міських, сільських, селищних рад територіальних громад (органу опіки та піклування) у разі НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини (відповідно до частин п’ятої, шостої статті 184) НАДІЛЕНІ правом на СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛІВ про адміністративні правопорушення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь