A A A K K K
для людей із порушенням зору
Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

Засідання предметної комісії «Початкова освіта» Малолюбашанської сільської ради

Дата: 18.05.2022 16:53
Кількість переглядів: 343

Минає 4 рік нової української школи. НУШ 4 роки! І це неймовірно. За ці роки сталося багато, бо реформа розвивалася та росла разом із дітьми. Школярі навчалися за новим Державним стандартом початкової освіти, складеним згідно з Концепцією НУШ та новим Законом про освіту. Документами, які проголошують збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації освіти, особистісного підходу,  розвитку здібностей учнів, створення навчально-предметного середовища, що в сукупності забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей. І от восени наші перші НУШівці перейдуть до середньої школи. «Наступність  при переході від початкової до базової загальної середньої освіти: забезпечення оптимальної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу» – тема засідання предметно-методичної комісії «Початкова освіта», яке відбулося 10 травня. Ще Я. А. Коменський писав: «Усе, що має зв'язок, має вивчатися у зв’язку. Усе наступне має спиратися на попереднє». Ціль НУШ – це успішний випускник, інноватор, відповідальний громадянин, якого розвиває вмотивований педагог, фахівець, людина-лідер.

Про «Учительство нової формації»  говорили члени засідання під час теоретичної частини. Саме воно відповідає викликам сьогодення, здатне до неперервного інтелектуального, культурного та духовного розвитку, орієнтується на збереження, примноження та передачу гуманістичних цінностей, засвоює нові професійні ролі й функції, адаптувалося до умов швидкозмінного соціуму.

Романюк Н. М., учителька Мащанського ліцею, ознайомила з трансформацією педагогічної діяльності сучасного вчительства, або 12 кроків до НУШ. Це:

1.    Основний документ, який визначає педагогічну діяльність учительства та допомагає досягти очікуваних результатів навчання є календарне планування через врахування державного стандарту, навчальних програм, модульних навчальних програм, освітні програми закладу та забезпечення компетентнісного підходу у викладанні.

2.    Педагоги застосовують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.

3.    Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для учнівства – персонального шляху реалізації особистісного потенціалу через індивідуальні плани.

4.    Учительство створює та/або використовує освітні ресурси (електронні презентації, методичні розробки, вебсайти тощо) для здійснення обміну досвідом.

5.    Педпрацівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку.

6.    Використання учительством інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

7.    Педагоги забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

8.    Здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь в освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти.

9.    Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства, при цьому використовують під час проведення навчальних занять особистісно орієнтований підхід, сприяють розвитку учнівства та його самореалізації, створюють психологічний комфорт дитини та здійснюють персоніфікацію.

10.  Існує тісна співпраця з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечення постійного зворотного зв’язку.

11. У закладах існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

12. Учительство дотримується в роботі принципів академічної доброчесності та недискримінаційного підходу.

Зазначила, що на сучасному етапі розвитку освіти велика увага приділяється формуванню  ключових навичок успішної людини ХХІ століття через розвиток навичок 4К+Д: креативності, критичного мислення, кооперації, комунікативні навички та дослідництво. 4К позитивно впливає на розвиток таких рис як адаптивність, наполегливість, лідерство, ініціативність.

Семигута Н. Ю., учителька Борщівської гімназії, говорила про формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови та літературного читання. Педагог наголосила, що метою мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей, розвиток здатності спілкуватися українською мовою, послуговуватися нею в особистому та суспільному житті, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. Визначила завдання та змістові лінії, через які буде досягнута поставлена мета.

А Борисевич Т. І., учителька англійської мови в початкових класах Мащанського ліцею, розкрила питання мовленнєвої компетентності на уроках іноземної мови, а також зробила аналіз традиційного та інноваційного навчання, навела приклади вправ з власного досвіду.

Формувальне оцінювання може стати поштовхом для подальшого успішного розвитку дитини зазначила Шкаєва Н. А., учителька Данчимістської філії Мирненського ліцею, під час виступу на питання «Нові підходи до системи оцінювання учнівства». Наталія Андріївна надала поради вчителям, які будуть працювати в 5 класах.

Психолог Мащанського ліцею Басюк А. Я. допомогла у складанні пам’ятки «Як учителю обрати оптимальні механізми співпраці зі школярами».

Мельник О. В., учителька Мащанського ліцею,  надала практичні поради та посилання на корисні ресурси під час роботи дітей над проєктами, а також говорила про ролі та функції учасників учнівського проєкту. Педагог поділилася власним доробком.

Учителька Мащанського ліцею Брикса М. В. ознайомила з цікавинками з використання ігор на уроках, розкриваючи питання «Навчаємо граючись», запропонувала систему вправ.

Федас Л. М., учителька Малолюбашанської гімназії, ознайомила з питанням «Інструментарій вчителя-фасилітатора: практичні поради щодо створення матеріалів для роботи».

Педагоги НУШ – агенти змін, які перестали придумувати собі проблеми, перешкоди, комплекси і рамки, звільнили себе – вдихнули життя і зрозуміли, що вони це можуть.

Під час практичної роботи «Один день із життя НУШ: створюємо цікавий урок-конспект» працювали на електронному ресурсі Wizer (https://app.wizer.me/editor/preview/C0eFH4IzHvnN)

Ніна РОМАНЮК

голова предметної комісії «Початкова освіта»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора