A A A K K K
для людей із порушенням зору
Малолюбашанська сільська рада
Рівненська область Рівненський район

Звіт директора ЗДО «Журавлик-2» перед колективом та громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

Дата: 10.09.2019 14:25
Кількість переглядів: 589

Звіт директора ЗДО «Журавлик-2»

перед колективом та громадськістю за 2018-2019 навчальний рік

 

Заклад дошкільної освіти «Журавлик-2» - заклад освіти і виховання дітей віком від 3 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: вул. Радянська,59

функціонує з 1986   року.

Проектна потужність - 80 місць

 Режим роботи установи –  з 8:30 до 17:30

Функціонує – 3 групи

 Станом на 20 червня 2019 року в ЗДО виховується та навчається  – 74 дитини.

         На 2018 – 2019  навчальний рік заклад дошкільної освіти укомплектовано таким чином:

 група  молодшого дошкільного віку (3-4 р.ж.): 1 група;

 група середнього дошкільного віку (4-5 р.ж.): 1 група;

 група старшого дошкільного віку (5-6 р.ж.): 1 група.

      Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

         Протягом навчального року (2018-2019) ЗДО  працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою «Українське довкілля», річного плану роботи.

               Завдання на  2018-2019 навчальний рік 

     Діяльність закладу дошкільної освіти  здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інструктивно-методичних рекомендацій “Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році” та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в ЗДО  в 2018-2019 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти ставив перед собою на  2018-2019 навчальний рік такі завдання:

        1. Мовленнєвий розвиток дітей в ігровій діяльності. Розвиток мовлення дітей в дидактичних та сюжетно-рольових іграх.

        2. Виховання національної свідомості у фізичному розвитку дошкільнят

        Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості; починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи, для підвищення  якості дошкільної  освіти,  забезпечення її сталого інноваційного розвитку

Пріоритетними напрямами освітньої роботи слід вважати:

-забезпечення фізичного, психічного здоровя дітей,формування у них загальнолюдських цінностей;

- формування життєвої компетенції дітей шляхом впровадження базової програми розвитку дитини;

- формування життєвої компетентності дитини в різних видах діяльності;

- виховання основ національної свідомості через використання народних звичаїв та обрядів;

- залучення до спільної діяльності батьків та громадських організацій.

    Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми «Українське дошкілля» , що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ЗДО здійснювався за пріоритетними завданнями, які були визначені на 2018-2019 навчальний рік, які сприяли здійсненню системного підходу до формування  дитячої особистості .

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах практикумах, педагогічних радах, на відкритих переглядах занять,  вивчались під час тематичних, комплексних  перевірок.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу: 

  • брати участь у методичному обєднанні вихователів ЗДО;
  • були активними учасниками семінарів;
  • проводили відкриті покази занять;
  • проводили  розваги, свята, організовували виставки дитячих робіт.      

         Педагоги   залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм  роботи закладу дошкільної освіти. Вони були активними учасниками виставок:  «Осіння композиція», «Саморобна новорічна іграшка»

      Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом ЗДО забезпечений  повністю.

      Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, семінарів.

       Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Рівненському інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію.

      Протягом 2018-2019 н.р. педагоги закладу регулярно брали участь в  методичному обєднанні вихователів, та семінарах  які проводились на базі ЗДО «Журавлик-2» та ЗДО «Вишиванка» Малолюбашанської сільської ради.

      Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи.

Управлінська діяльність

      З метою визначення рівня та вдосконалення навчально –виховного процесу адміністрацією ЗДО «Журавлик-2» були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів та інших спеціалістів до роботи протягом робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів

      У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень. Були проведені відкриті заняття вихователями: Харчук О.І., гра-заняття «Казка про кошенят» за методикою М.М. Юфименка, Толочик О.В.  гра «Разом нам не буває сумно», Оліфір Л.І. «В гості до діток завітав сніговичок», Пасько Ю.В. «Вода-найцінніший скарб».        

      Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, заняття з фізкультури, прогулянки, спортивні розваги ,  гімнастика пробудження – це все застосовувалося   у нашому закладі і сприяло зміцненню здоров’я наших вихованців.                  

Методична робота

      Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ЗДО на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

     Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

Робота з наступності із школою та батьками

Співпраця ЗДО «Журавлик-2» та Мирненського ліцею  велась на належному рівні. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову ,комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу ,екскурсії та «Тиждень підготовки і НУШ».

         Учителі початкових класів були  учасниками  семінару –практикуму на базі ЗДО на тему «Педагогічна майстерність-основа освітнього процесу».

Організація харчування

   В ЗДО організація харчування проводилась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У закладі дошкільної освіти протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням  натуральних норм. Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню. Протягом року в закладі дошкільної освіти  було організовано раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором та старшою медичною сестрою.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Сума дітодня станом до 31.05.2019 року становить 22 грн. З метою якісної організації харчування дітей у ЗДО у літній оздоровчий період харчування станом на 01.06.2019 року становить 25 грн.00 коп. З них 60% бюджетні кошти(13.20) та 40% батьківська плата(8.80). Звільнені від плати за  харчування діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей. Розмір плати зменшується  50%  для батьків, у сім’ях яких п’ятеро і більше дітей .

   Для зниження захворюваності дітей  колективом ведеться клопітка робота :

-     чітке дотримання режиму;

-    дотримання  санітарно-гігієнічних вимог;

-     організація фізичного виховання;

-     систематичне щеплення дітей;

-     проведення загартовуючих процедур .

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності  учасників освітнього процесу

        З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти, який показав, що колективом закладу проводиться відповідна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в закладі дошкільної освіти в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання закладу дошкільної освіти, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

  • за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
  • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

       Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року.

Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу. Також пройшли курси та отримали посвідчення з ЦЗ та БДЖ працівники ЗДО.

Стан матеріально-технічної бази ЗДО

       Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Помешкання оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами , наочним матеріалом.

  В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази   в поточному році було зроблено:

За рахунок бюджетних коштів було придбано:

Харчоблок: Електрична плита ,частково поновленний кухонний посуд та відремонтовано вентиляційну витяжку.

Запрацював медичний кабінет: було закуплено бактерицидний опромінювач та всі необхідні медичні препарати.

Придбали оргтехніку та встановили інтернет. Частково встановлено огорожу на території закладу .Закупили дитячу постільну білизну. Укладено договір  з дезінсекційними установами. Виготовлено технічний паспорт будівлі садочку.

Батьками була надана спонсорська допомога у вигляді овочів, та придбано 2 електроводонагрівача. Також надходять кошти добровільних внесків від батьків, за їх надходження та використання веде облік Батьківський комітет.

         Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні.

Керуючись Законом  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти,  річним планом роботи ЗДО, завдячуючи  голові Малолюбашанської сільської ради Талащуку В.Ф. та начальнику відділу освіти, молоді та спорту Гончаруку І.П., батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування ЗДО, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь